لیست اخبار صفحه :0
در برنامه ریزی عقلانی توجه به امور واقعی، موجب انصراف از امور حقیقی نمیشود
یادداشت حجت‌الاسلام موسوی با موضوع برنامه‌ریزی عقلانی؛

در برنامه ریزی عقلانی توجه به امور واقعی، موجب انصراف از امور حقیقی نمیشود

طرفداران این تفسیر عنوان می دارند این حس نوعی بیماری است که ناشی از توجه نکردن به واقعیت های محیطی شکل می گیرد هرگاه نسبت مشکلات واقعی محیطی، افزون بر داشته ها باشد ولی در مقام گفتار یا اقدام پوپولیستی شخصیت های کاریزما، ارزیابی ای خلاف آن ارائه گردد، ارزیابی هایی که گاه با ایدئولوژی گرایی مخلوط می گردد، در این صورت آن ملت از بیماری «حس نسبت» در رنج خواهند بود مشکلات و شکست های ناشی از تقابل با واقعیت های بیرونی باعث عذاب آن ملت خواهد شد.

یادداشت روز
یادداشت حجت الاسلام موسوی در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده:

یادداشت روز

برخی این عمل تروریستی را برنامه ای از سوی اسرائیل و عربستان دانسته اند و هدف آن را ایجاد یک تنش منطقه ای و از دست دادن فرصت دیپلماسی و مذاکره با دولت جدید آمریکا می دانند. ۱-بر عموم ایرانیان روشن است که تلاش تمام دولت های آمریکا، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار به مردم مستقل ایران بوده است هرچند آمریکا در این راستا از شیر و گوشت گاوهای شیردهی چون صدام و بن سلمان و... نهایتاً این امر موجب ایمنی بخشی به متجاوزان برای تکرار تجاوزهای خود بعد مذاکره خواهد بود!

باید قوی شویم
یادداشت روز حجت الاسلام موسوی معاون دفتر نهاد:

باید قوی شویم