لیست اخبار صفحه :0
مسابقه کتابخوانی مجازی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با مشارکت بسیج اساتید دانشگاه ارومیه به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر برگزار می کند

مسابقه کتابخوانی مجازی

تشکل های دانشجویی باید در مورد عملی شدن بیانیه ی گام دوم ایده پردازی کنند و از مسئولین مربوط مطالبه گری داشته باشند.
معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جلسه ی شورای مشورتی:

تشکل های دانشجویی باید در مورد عملی شدن بیانیه ی گام دوم ایده پردازی کنند و از مسئولین مربوط مطالبه گری داشته باشند.

جلسه ی شورای مشورتی تشکل ها دانشجویی صبح روز دوشنبه، 98/07/08 با حضور معاونت محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به میزبانی بسیج دانشجویی برگزار شد؛