لیست اخبار صفحه :0
  نشست برخط هم‌اندیشی استادان
دفتر هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

نشست برخط هم‌اندیشی استادان