لیست اخبار صفحه :0
طرح ضیافت اندیشه استادان
ثبت نام سی و یکمین دوره ی

طرح ضیافت اندیشه استادان

با الطاف و عنایات الهی سی و یکمین دوره ی طرح دانش افزایی و توانمند سازی استادان برگزار خواهد شد لذا خواهشمند است بعد از کسب اطمینان از عدم تداخل زمانی کلاسهای دوره با برنامه کاری و شخصی نسبت به ثبت نام در دوره اقدام فرمائید.