لیست اخبار صفحه :0
«وحدت از منظر عقل و دین»
بیانات دکتر سیدمهدی قریشی امام جمعه محترم ارومیه و عضو هیات علمی گروه حقوق در نشست هم اندیشی اساتید به مناسبت هفته وحدت

«وحدت از منظر عقل و دین»

مفهوم وطن
دکتر نزهت عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

مفهوم وطن