مراسم جشن ازدواج 62 زوج دانشگاه ارومیه برگزار شد
ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کند
آغاز ثبت نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی
گزارش تصویری: مراسم جشن ازدواج 63 زوج دانشجوی دانشگاه ارومیه
ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کند
مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار شد.