با گذشت ۱۱ سال از فتنه ۸۸ و فرو نشستن گردوغبارها، صدمات و خسارات مهلک آن روزبروز بیشتر نمایان می شود
یادداشت دکتر جوادی، دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه ارومیه به مناسبت دهه بصیرت؛

با گذشت ۱۱ سال از فتنه ۸۸ و فرو نشستن گردوغبارها، صدمات و خسارات مهلک آن روزبروز بیشتر نمایان می شود

چرا از منظر قرآن فتنه اشد و اکبر از قتل است؟ چون؛ فتنه علت اصلی در همه قتل ها و جنگ های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. نمودار های آماری تدوین شده در سازمانهای بین المللی از وضعیت ایران سال قبل از ۸۸ ، میزان سقوط شاخص های توسعه ایران را به خوبی نشان نشان می دهند به گونه ایی که بعد از ۱۱ سال از فتنه رسیدن به آن رتبه ها به آرزو شبیه تر است.