سی‌امین دوره‌ی طرح ضیافت اندیشه‌ی استادان آغاز شد
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه و با حضور مسئولین

سی‌امین دوره‌ی طرح ضیافت اندیشه‌ی استادان آغاز شد

جناب اقای دکتر جوادی،دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه ارومیه،در ادامه عنوان کردند: از سال ۹۰ که دوره های ضیافت اندیشه برگزار می شود، ثمرات و نتایج به وجود آمده نشان از مقبولیت این طرح دارد و ضیافت اندیشه اساتید، برآورد کننده نیازهای دانشگاهیان در ایفای نقش اثرگذاری این قشر در تحولات جامعه بوده است. دکتر حب نقی، ریاست دانشگاه ارومیه نیز در افتتاحیه ی این دوره گفتند: قطعا مبانی نظری ما در امر دین کامل هستند و آنچه ناقص هست عملکرد ما انسانهاست بنابراین باید بکوشیم با بهره مندی از فرصت ایجاد شده در قالب ضیافت اندیشه، از حضور استاد محترم دوره استفاده کرده و نقایص وجودی خود را برطرف نماییم.