کارگاه آموزشی جریان شناسی سیاسی انتخابات
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند: کارگاه آموزشی جریان شناسی سیاسی انتخابات

اعلام اسامی برندگان مسابقه «گام دوم»
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه با همکاری بسیج اساتید اعلام اسامی برندگان مسابقه «گام دوم»

پایه های قدرت نرم
حجة الاسلام دکتر حیدری زاد عضو هیئت علمی گروه معارف پایه های قدرت نرم

پیرامون انتخابات یکی از تشکلهای اسلامی دانشگاه ارومیه
یادداشت حجت الاسلام کیومرزی مسئول دفتر نهاد دانشگاه پیرامون انتخابات یکی از تشکلهای اسلامی دانشگاه ارومیه

زمان برگزاری آزمون «سقای آب و ادب» ویژه اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت استادان
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه زمان برگزاری آزمون «سقای آب و ادب» ویژه اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت استادان

اسامی همکاران و اساتید حائز دریافت گواهی نامه مسابقه کتابخوانی «نماز»
ستاد اقامه نماز دانشگاه ارومیه اسامی همکاران و اساتید حائز دریافت گواهی نامه مسابقه کتابخوانی «نماز»

آرشیو