کارگاه تشکیلاتی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

کارگاه تشکیلاتی

وبینار معارف نماز
ستاد اقامه نماز و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار می کند:

وبینار معارف نماز

مسابقه گرامیداشت 19 دی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه با مشارکت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

مسابقه گرامیداشت 19 دی